สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด วุฒิ ป.ตรี 12-18 ก.ค.67

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด ของสํานักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

1. ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายยาเสพติด 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาการจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ สิงหาคม 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 หรือตามที่

สํานักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กําหนด

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารั บการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักปราบปรามยาเสพติด อาคาร 3 ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม2567 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด โทร 022470901ต่อ35006

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: