กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 16-25ก.ค.67

 

ประกาศกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
– คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2.ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
– คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3.ตำแหน่ง พนักงานทางสาย 3 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
– คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

4.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
– คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

5. ตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม 1 อัตรา
เงินเดือน ปวช. 11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
– คุณวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถบันศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

6.ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน ปวช. 11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
– คุณวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถบันศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

7.ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 1 อัตรา
เงินเดือน ปวช. 11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
– คุณวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถบันศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/หญิง
คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบริหารทั่วไป), อักษรศาสตร์ (ยกเว้น ศิลปกรรมศาสตร์), ศิลปศาสตร์ (ยกเว้น ดุริยางค์ศาสตร์), รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์)

ผู้ประสงค์สมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 ณ กองกำลังพล กรมการสื่อสารทหาร ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: