วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-19ก.ค.67

 

ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : อัตราแรกบรรจุ ปริญญาตรี 20,090 ปริญญาโท 23,440 บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งที่รับ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

– ไม่จำกัดเพศหญิง-ชาย (เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

– มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ๑ – ๕ ปี

– มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี

– ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: