นักกฎหมาย ระบุ BYD หั่นราคา ต้องไม่ทำลายการแข่งขันตลาดรถ

นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักกฎหมาย VLA แสดงความเห็นว่า ตนเห็นใจคนซื้อรถ BYD แล้วมาเจอการหั่นราคา 3 แสน เพราะคนใกล้ชิดตนก็ซื้อไปหลายเดือนที่แล้ว แต่หากพิจารณาจากหลักการทางกฎหมาย การลดราคา จะเป็นปัญหาต่อเมื่อมีลักษณะใช้อำนาจความได้เปรียบมา ‘ทำลายการแข่งขัน’ แต่ไม่ใช่เมื่อ ‘ทำร้ายจิตใจผู้ซื้อแพง’ แม้จะน่าเห็นใจก็ตาม

ทั้งนี้ เพราะหลักสำคัญคือ รัฐต้องไม่แทรกแซงกลไกตลาด เว้นเพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะ เช่น มีกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อไม่ให้ผู้เล่นรายใหญ่ลดราคาเพื่อทำลายคู่แข่งรายย่อย ดังนั้น ในแง่กฎหมาย หากจะมีหน่วยงานดูแลกรณีมีการลดราคา ก็คือ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) ซึ่งเราอาจได้ยินไม่บ่อยในบริบทของประเทศไทย

และมองในแง่กลับกัน ถ้ากลับกันเป็นรถปรับขึ้นราคา จะร้องเรียนได้หรือไม่ว่าเดือนที่แล้วซื้อไม่ทัน? หรือหากบริษัทปรับกลยุทธ์เพิ่มยอดขายไม่ได้ จนขาดทุนบริษัทต้องลดขนาด มีอู่ซ่อมศูนย์บริการน้อยลง ผลเสียจะตกอยู่ที่ใคร ? เรื่องนี้จึงมีแง่มุมที่ต้องพิจารณาประกอบกันหลายมิติ

 

ข่วาจาก : thansettakij

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: