หางานทำ! ต้องไม่พลาดงานนี้ ตลาดนัดแรงงาน ครั้งที่ 9 เปิดรับกว่า 1,000 อัตรา

3 กรกฎาคม นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ. ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 หรือ Suvarnabhumi Airport Job Fair 2024 ณ ศูนย์การขนส่งสาธารณะ ทสภ. ว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบ ทสภ. ทั้งในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้สมัครงาน

กับบริษัทผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยาน โดยมีบริษัทชั้นนำกว่า 30 บริษัท อาทิ บริษัท รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานไทย จำกัด, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ลีมูซีน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น สกายไอซีที จำกัด ฯลฯ มาร่วมออกบูธรับสมัครงาน

โดยเปิดรับตั้งแต่วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาโท ในตำแหน่งต่างๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น พนักงานคลังสินค้า พนักงานตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสาร พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิค เป็นต้น รวมแล้วกว่า 1,000 อัตรา นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการมาออกบูธแนะนำการใช้บริการหางานออนไลน์บนแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ Doe.go.th ด้วย

นางกรรณิการ์กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ทอท.มีนโยบายดำเนินธุรกิจและ
การจัดการท่าอากาศยาน ควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทสภ. ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท. จึงได้จัดทำโครงการที่มุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้ริเริ่มจัดโครงการตลาดนัดแรงงานขึ้นตั้งแต่ปี 2556 ทำให้เกิดโอกาสในการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บริษัทผู้ประกอบการภายใน ทสภ. มีการจ้างแรงงานท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยที่ผ่านมามีผู้ที่ได้ทำงานกับบริษัทผู้ประกอบการภายใน ทสภ. ในตำแหน่งต่างๆ ไปแล้วกว่า 2,900 อัตรา

“หวังว่าการจัดโครงการฯในปีนี้ จะประสบความสำเร็จเหมือนเช่นเคย สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจของชุมชนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ ทสภ.ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ทสภ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2132-9084 และ 0-2132-9093”

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: