สมศ. รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายปีของสำนักงาน 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-19ก.ค.67

 

สมศ. ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 166 /2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายปีของสํานักงาน

1. ลูกจ้างรายปี งานบริหารทั่วไป (เลขานุการ) 1 อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน 22,000 บาท

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา

2. เจ้าหน้าที่ งานทรัพยากรมนุษย์ 2 อัตรา

ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นไปตามโครงสร้างที่สำนักงานกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บริหารบุคคล

ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสามารถจัดส่งได้ทางไปรษณีย์ถึง งานทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจอำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 11400 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หรือสามารถจัดส่งได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้สนใจสามารถดาวน์ โหลดใบสมัครและหนังสือให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการสมัครงานได้ที่ www.onesqa.or.th หรือขอใบสมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ประกาศ >>> งานบริหารทั่วไป
ไฟล์ประกาศ  >>> งานทรัพยากรมนุษย์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: