บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด รับสมัครพนักงานประจำ 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-10ก.ค.67

 

ประกาศบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ที่ 001/2567  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ

บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (“บริษัท”) เป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟ แห่งประเทศไทย สั งกัดกระทรวงคมนาคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่ อเข้ ารับการคัดเลือกเป็น พนักงานประจำ โดยจะดำเนินการเปิดรับสมัครพนักงานตามกระบวนการมาตรฐานของการสรรหาพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้จัดการแผนกจัดซื้อและธุรการ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/อาวุโส จำนวน 5 อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนธุรกิจ/อาวุโส จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจ/อาวุโส (ด้านช่างสำรวจ) จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจ/อาวุโส (ด้านประเมินทรัพย์สิน) จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารสัญญา/อาวุโส จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อและธุรการ/อาวุโส จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี/อาวุโส (ด้านบัญชีเจ้าหนี้) จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี/อาวุโส (ด้านบัญชีลูกหนี้) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สามารถเปิดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนป

การรับสมัคร

1. บริษัทจะประกาศการรับสมัครตำแหน่งตามข้อ 1 ผ่านทางเว็บไชต์บริษัท www.srtasset.com ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2567 – 10 กรกฎาคม 2567
2. การเปิดรับสมัครแต่ละครั้ง ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
3. ให้ผู้สมัคร Download ใบสมัครงานของบริษัทผ่านทางเว็บไชต์บริษัท www.srtasset.com และกรอกข้อมูลในเอกสารใบสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน
4. ให้ผู้สมัครสแกน (Scan) เอกสารใบสมัครงานที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัครต่างๆ ตามข้อ 6 ส่งมาที่ E-mail address: [email protected] ซึ่งเอกสารที่นำส่ง ทั้งหมดจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: