สำนักการศึกษาทหาร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 8-19ก.ค.67

 

ประกาศสํานักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รับรอง

– ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ทางเว็บไซต์ https://thaiome.rtarf.mi.th

– ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ แผนกธุรการและกําลังพล กองสนับสนุน สํานักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ (การแต่งกาย ชุดสุภาพ) รายละเอียด เพิ่มเติมประสานได้ที่ นาวาอากาศโท ภูษิต บุณยทรรพ หัวหน้าแผนกธุรการและกําลังพล กองสนับสนุน สํานักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081274 0373

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: