องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17พ.ย.66

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด 4 อัตราว่าง : 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์

อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน 4 อัตราว่าง : 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 พ.ย. 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร www.mof.or.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน

3. กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน

4. และจัดส่งมาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ผู้สมัครสอบต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจํานวน 300 บาท โดยชําระเงินที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ใช้ทั่วไป) สาขาเตาปูน เลขที่บัญชี 0201024144 และส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ E-mail : [email protected] พร้อมกับ ใบสมัครงานและหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: