รร.โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครครูหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8พ.ย.66

 

ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง ครูผู้สอน (โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน)

1. ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอกจิตวิทยา) 1 อัตรา

2. ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอก การเงิน/การบัญชี) 1 อัตรา

3. ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอกนาฏศิลป์) 1 อัตรา

4. ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอกเกษตร) 1 อัตรา

5. ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอกสังคมศึกษา)1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีหนังสือรับรองการ ปฏิบัติงานในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และกําลังศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เงินเดือน 18,000

ระยะเวลาการจ้าง :ตามที่ได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ตําบลบ้านเล่า อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 พ.ย. 2566 ในระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: