เปิดเซฟ เดชอิศม์ สะสมรถยนต์12คัน นาฬิกาหรู-ปืน7กระบอก

3 พ.ย.2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ สส. กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4ก.ค.66 จำนวน 90 ราย โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ คือ นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โดย นายเดชอิศม์ แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 586,610,839 บาท

โดยเป็นทรัพย์สินนายเดชอิศม์ 311,815,581 บาท เป็นทรัพย์สิน น.ส.สุภาพร กำเนิดผล คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา 271,923,685 บาท ทรัพย์สินบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2,871,572 บาท มีหนี้สิน 4,693,582 บาท

ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนรวม 58,410,162 บาท ที่ดิน 101 แปลง มูลค่า 410,235,000 บาท ที่ จ.สงขลา โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10 หลัง มูลค่า 44,069,823 บาท ที่ จ.สงขลา กทม. รถยนต์ 12 คัน มูลค่า 26,714,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 21,867,830 บาท

ทรัพย์สินอื่น ๆ 7,728,630 บาท อาทิ อาวุธปืน 7 กระบอก นาฬิกาหรู และเครื่องประดับอัญมณีต่าง ๆ มีหนี้สิน 4,693,582 บาท นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ลูกชายนายเดชอิศม์ มีทรัพย์สินรวม 173,728,570 บาท เป็นทรัพย์สินนายศักดิ์สิทธิ์ 119,947,298 บาท ทรัพย์สินน.ส.ชัชฉัตร เอกอุรุ คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา 53,781,272 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคาร ที่ดิน เงินลงทุน

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: