กองซ่อมบํารุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ รับสมัครช่างซ่อมบํารุง วุฒิ ปวช. 1-14พ.ย.66

 

ประกาศกองซ่อมบํารุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน

1. ตำแหน่งช่างซ่อมบํารุง แขวงรถโดยสารกรุงเทพ (สรด.กท.) 3 อัตรา

2. ตำแหน่งช่างซ่อมบํารุง แขวงบํารุงรถโดยสารกรุงเทพ (สบด.กท.) 2 อัตรา

– คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอุตสาหกรรม (ช่างยนต์, ช่างกล โรงงาน, ช่างเครื่องมือกล, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างแมคคาทรอนิกส์ ฯลฯ)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 14 พ.ย. 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ทําการกองซ่อมบํารุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ โรงซ่อมรถโดยสาร LD ชั้น 2 ถนนกําแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (เข้าทางประตูศูนย์การผลิตและซ่อมบํารุง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟฯ ติดกับปั๊มก๊าซ NGV ปตท. กําแพงเพชร 2)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: