สำนักงานสหกรณ์นนทบุรี รับสมัครนักวิชาการมาตรฐานสินค้า วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง 11-20ก.ย.66

 

จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์, วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วิศวกรรมศาสตร์, คหกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางศิลปกรรม หรือทางวิจิตรศิลป์และสถาปัตยกรรม ด้านศิลปกรรมทั่วไป หรือทางอุตสาหกรรม หรือทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางศิลปอุตสาหกรรม หรือทางเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือทางประยุกต์ศิลป์ศึกษา หรือทางช่างอุตสาหกรรมแขนงเทคนิค หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 11-20 ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: