เพชรบุรี รับสมัครล่ามภาษา รับทั้งคนไทย-ชาวเมียนมา/ลาว/กัมพูชา สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-7มิ.ย.66

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่ามเพื่อการสื่อสาร 1 อัตรา

คุณสมบัติ
(1) มีสัญชาติไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
(3) ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจำคุก เว้นแต่กรณีกระทำการโดยประมาท หรือใน ความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(4) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใด ๆ
(5) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครบถ้วนสมบูรณ์ ความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็น โรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิตสูง ตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคที่ สังคมรังเกียจ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ
(6) ผ่านการเข้ารับการตรวจเลือกทหารมาแล้ว (เพศชาย)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ในกรณีที่เป็นคนไทย ต้องสามารถสื่อสารอ่าน เขียนภาษาไทยและสามารถอ่าน เขียน ภาษานั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
– กรณีเป็นคนต่างด้าว (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ต้องสามารถสื่อสารอ่าน เขียน ภาษาไทยได้ และสามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษานั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

อัตราค่าจ้างเหมา
– เดือนละ 15,000 บาท/เดือน วุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
– เดือนละ 20,000 บาท/เดือน ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย) ในสาขาวิชาที่ใช้ในการสื่อสารภาษานั้น ๆ
– เดือนละ 20,000 บาท สำหรับวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีต้องผ่านเกณฑ์ การทดสอบจากศูนย์หรือสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ หรือการเป็นล่ามเพื่อประกอบวิชาชีพ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และให้การรับรอง องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เมื่อองค์กรได้รับการรับรองฯ สามารถทำการทดสอบให้แก่บุคคลและผู้ที่สนใจสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อประกอบวิชาชีพล่าม

สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 5 ถนนบันไดอิฐ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บัดนี้-7มิ.ย.66 ในวันเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: