36อัตรา!! กรมพินิจฯ รับสมัครสอบเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี

 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.

1. พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
2. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน) 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
3. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
4. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านเกษตรกรรม) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
5. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
6. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม) 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
7. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
8. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
9. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี
10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา
11. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://djop.thaijobjob.com ภายในวันที่ 3-27 เม.ย.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: