ชัชชาติ อบรม ขรก.เฝ้าคูหาเลือกตั้ง-เล็งติดCCTVหน้าคูหา

29 มีนาคม ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมอบรม ซักซ้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร ให้กับบุคลากรภาครัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง และ 50 สำนักงานเขตปกครอง รวม 470 คน

นายชัชชาติกล่าวว่า สิ่งที่สำคัญคือต้องเข้าใจกฎระเบียบ ขั้นตอน วันเวลา สถานที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการกำหนดให้ชัดเจน ต้องเน้นความโปร่งใสยุติธรรม ไม่เลือกข้างช่วยเหลือผู้สมัครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

“เพราะหน้าที่นี้สำคัญต่อระบอบประชาธิปไตย หากจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยอย่างการเลือกตั้งประชาชนเริ่มต้นด้วยความรู้สึกไม่ไว้ใจ ประชาชนจะเกิดคำถามได้ว่าผลการเลือกตั้งโปร่งใสหรือไม่ ถ้าเราสามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ นั่นจะเป็นก้าวที่สำคัญ” นายชัชชาติกล่าว

นายชัชชาติกล่าวต่อว่า เรื่องสำคัญต่อมาคือ การอบรมวันนี้เราคุยกันในเรื่องขั้นต่ำที่ต้องทำในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง แต่อยากให้ทำเพิ่มเติมขึ้นได้อีกเช่น การนำนวัตกรรม (innovation) เข้ามาทำให้การเลือกตั้งโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นการช่วยกำกับดูแล การนับคะแนน ประกาศผลการเลือกตั้งได้เร็ว ทำให้ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งทำงานได้เต็มที่ และไม่ได้ใช้เฉพาะในวันเลือกตั้ง แต่ต้องใช้ทั้งกระบวนการจากวันนี้ไปจนถึงการเลือกตั้ง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ และหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้มากมายจากการอบรมครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนวัตกรรม ที่นายชัชชาติ สนใจนำมาใช้เพื่อช่วยจับตาการเลือกตั้งครั้งนี้ อาทิ การนำเทคโนโลยีหรือกล้อง CCTV มาติดตั้ง ซึ่งกฎหมายไม่ได้ห้าม เพียงแต่ห้ามถ่ายรูปหลังคูหา หรือห้ามเผยแพร่บัตรเลือกตั้งที่กาแล้ว

“กกต.กำหนดคือมาตรฐานขั้นต่ำ (minimum) แต่เราต้องพยายามคิดหานวัตกรรมหรือ Innovation ที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น จะช่วยอย่างไรให้ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด หรือการนำเทคโนโลยีกล้องวิดีโอ CCTV ต่าง ๆ มาใช้ ซึ่งจริง ๆ แล้วกฎหมายไม่ได้ห้ามใช้กล้อง CCTV เพียงแต่ห้ามถ่ายรูปหลังคูหา ห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่กาแล้วมาเผยแพร่ ก็ต้องทำความเข้าใจกฎต่าง ๆ และนำนวัตกรรมหรือวิธีการคิดที่เกินกว่าสิ่งที่ กกต.สั่ง มาใปรับใช้ เพื่อให้มั่นใจว่ากทม.ทำได้ดีที่สุด ซึ่งกทม.พร้อมในเรื่องนี้ ไม่มีปัญหา” นายชัชชาติ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

สำหรับการจัดประชุมเชิงอบรมครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรภาครัฐสังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รับการถ่ายทอดข้อเท็จจริง ประกอบข้อกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรทราบเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นัยสำคัญในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความห่วงใยเป็นพิเศษ โดยมีเนื้อหาในการอบรมได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณียุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โครงสร้างการบริหารจัดการการเลือกตั้ง หน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หน้าที่และอำนาจของนายทะเบียนท้องถิ่น กระบวนการการรับสมัคร แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กำหนดการจัดสถานที่ /การซักซ้อมการรับสมัครรับเลือกตั้ง ณ สถานที่จริง การรายงานผลการรับสมัคร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การตั้งกลุ่มไลน์ และโปรแกรมประมวลผลการรับสมัครและการทดลองการเข้าใช้งาน โดยมีนายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และนายสุพจน์ หล้าจำศิล ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

ในการนี้มี นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในการอบรม

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: