สถาบันพลังงาน มช. รับสมัครวิศวกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15มี.ค.66

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกร/นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศกรรม ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) หรือ มีคุณสมบัติที่สามารถยื่นขอได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความความสนใจที่จะดำเนินงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจก และเทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น
6. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจก และเทคโนโลยีสะอาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ในระดับดี
8. ถ้าสามารถสื่อสาร อ่าน เขียน และพูด ภาษาอังกฤษได้คล่อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. สามารถเดินทาง และ/หรือ ปฏิบัติงานนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.erdi.cmu.ac.th พร้อมส่งใบสมัครได้ที่ email address : [email protected] บัดนี้-15มี.ค.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญชพร สุขวิโรจน์ชีวิน งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0 5394 2007-9 ต่อ 211 หรือ 09 3561 4629

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ