ทส.แต่งตั้งโยกย้ายซี9เพียบ “ชัยวัฒน์” นั่งผอ.สำนักอุทยานฯ คุมป่าอนุรักษ์ทั่วไทย

17 ก.พ. 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ลงนามคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 (อำนวยการสูง) ในกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) หลายตำแหน่ง ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 9 อุบลราชธานี เป็น ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ

นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผอ.สำนักอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมอุทยานฯ, นายไกรวัล ไทยปาล ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็นผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ, นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ เป็นผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ, นายณัฐ โก่งเกษร ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เป็น ผอ.ทสจ.ระยอง, นายกรัณย์พล แสงทอง ผอ.สบอ.6 สงขลา เป็น ผอ.ทสจ.สุรินทร์, นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผอ.สบอ.16 เชียงใหม่ เป็น ผอ.ทสจ.เชียงใหม่

นายกริชสยาม คงสตรี ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ เป็น ผอ.สบอ.16 เชียงใหม่, นายณัฏนันธ์ ด่านอนุพันธ์ ผอ.ทสจ.สุรินทร์ เป็น ผอ.สบอ.6 สงขลา, นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผอ.ทสจ.ระยอง เป็น ผอ.สบอ.9 อุบลราชธานี, นายอุธร สิทธิมิตร ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เป็นผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.) ที่ 13 สงขลา, นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผอ.สจป.ที่ 13 สงขลา เป็น ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าฯ กรมป่าไม้

นายวิชัย ส่งเสริม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.มหาสารคาม เป็น ผอ.ทสจ.ยโสธร, นายธราเทพ กุลพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.สมุทรสงคราม เป็น ผอ.ทสจ.สมุทรสาคร, นายมรกต อินทร์ภู่ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ทสจ.อุตรดิตถ์ เป็น ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ์

นายสราวุธ สุโพธิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป.ที่ 7 ขอนแก่น เป็น ผอ.ทสจ.นครพนม, นายชัยนิรุจน์ มะลิวัลย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็น ผอ.ทสจ.ปัตตานี, นายอัครเดช วงศ์กาฬสินธุ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ที่ 6 อุดรธานี เป็น ผอ.ทสจ.ร้อยเอ็ด

นายสมเกียรติ ปูกา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 15 เชียงราย เป็นผอ.ทสจ.เชียงราย, นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. 16 เชียงใหม่ เป็น ผอ.ทสจ.นครปฐม, นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิชาการ สบอ.8 ขอนแก่น เป็น ผอ.ทสจ.นราธิวาส

นายกมลศิษฐ์ กิ่งเพชรชูพงศ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอุทยานฯ สบอ.10 อุดรธานี เป็น ผอ.ทสจ.มหาสารคาม, นายสุริยา คูสกุลรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอุทยานฯ สบอ.10 อุดรธานี เป็น ผอ.ทสจ.แม่ฮ่องสอน นายกาญจนพันธ์ คำแหง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนอุทยานฯ สบอ.6 สงขลา เป็น ผอ.ทสจ.ยะลา

นายนิธิ อาจสามารถ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สบอ.7 นครราชสีมา เป็น ผอ.ทสจ.ระนอง, นายเทอดไท ขวัญทอง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนอุทยานฯ สบอ.5 นครศรีธรรมราช เป็นผอ.ทสจ.สตูล, นายวิชัย ปินะสุ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.หนองคาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ยังพุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาการซื้อขายตำแหน่งในกรมอุทยานฯ โดยมีการโยกย้ายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 อุบลราชธานี มารับตำแหน่ง ผอ.สำนักอุทยานฯ กรมอุทยานฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลอุทยานฯ ทั่วประเทศ

โดยก่อนหน้านี้นายชัยวัฒน์ ได้เข้าแจ้งความเอาผิดตาม มาตรา 157 และ มาตรา 200 กับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน รวมทั้งแจ้งเอาผิดกับคณะ กรรมการ ป.ป.ท. 12 คน ตรวจสอบคดีเผาไล่ที่กะเหรี่ยง บ้านบางกลอย จ.เพชรบุรี

ขณะเดียวกันมีการย้ายนายณัฐ โก่งเกษร ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และนายไกรวัล ไทยปาล ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมอุทยานฯ ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ ออกจากกรมอุทยานฯ ไปเป็น ผอ.ทสจ.ระยอง และผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ตามลำดับ

นอกจากนั้นยังมีการโยกย้ายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือนายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผอ.สบอ.ที่ 16 เชียงใหม่ กรมอุทยานฯ ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดภาคเหนือที่มีปัญหาการเกิดไฟป่าอย่างรุนแรง และกรณีการนำยางมะตอยไปลาดคลุมต้นไม้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ไปเป็น ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ และย้ายนายอุธร สิทธิมิตร ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าฯ ซึ่งมีปัญหาในเรื่องการควบคุมไฟป่า ไปเป็น ผอ.สจป.ที่ 13 สงขลา

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ