สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-24ก.พ.66

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านการจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ของยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท สัญญาจ้างสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 (พิจารณาต่อสัญญารายปี)

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-24ก.พ.66
สอบสัมภาษณ์ 27ก.พ.66

รายละเอียดเพิ่มเติม/ใบสมัคร : https://workdth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sutina

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ