ธอส.รับสมัครนักพัฒนาระบบ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-28ก.พ.66

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจหลัก 4 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (SQL server) และภาษา SQL มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานด้าน Web Application, Mobile Application, Web Service, API, RPG, AS400 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th บัดนี้-28ก.พ.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร.02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ