เรื่องจริง! ห้ามร้านบุฟเฟต์ใช้แก๊สกระป๋อง ทำผิดปรับ5หมื่นบาท

9 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยังกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแล้ว พบว่า เรื่องนี้เป็นข้อมูลจริง โดยกฎหมายดังกล่าว บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 อยู่ในกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร เรื่องการควบคุมสุขลักษณะสถานที่ขาย ข้อ 17 ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทานอาหาร หากสถานที่จำหน่ายอาหารฝ่าฝืนกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 ข้อ 9 (10) ห้ามใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ ปรุงอาหารบนโต๊ะรับประทานอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร หากสถานที่จำหน่ายอาหารฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 40 (6) ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 25,000 บาท

สำหรับการใช้ในบ้าน ผู้ใช้เตาแก๊สแบบกระป๋องต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ไม่ควรใช้เป็นระยะเวลานานจนมีความร้อนสะสมตัวมากพอ และเกิดความเสี่ยงที่จะทำให้กระป๋องระเบิดได้ และห้ามนำมาอัดแก๊สเพื่อใช้ใหม่

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ