สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครนักวิชาการ(ป.ตรี-ป.เอก)-การเงิน(ป.ตรี)

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน

1. นักวิชาการ 1 อัตรา ประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.)
– ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
– วุฒิ ป.เอก สาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์
– สามารถออกแบบหรือวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยโปรแกรม CAD หรือ CAE หรือโปรแกรมออกแบบ วิเคราะห์จำลองทางวิศวกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น Catia, UG, Solid Work, ABAQUS, MSC, Ansys, Simpack, LS-Dyna, LabVIEW, MATLAB, Flexsim เป็นต้น
– มีประสบการณ์ในงานทดสอบสมบัติทางกลวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ หรืองานสำรวจข้อมูลวิศวกรรมภาคสนาม หรืองานตรวจวัดสัญญาณทางกล หรืองานวัดคุมทางไฟฟ้า
– เคยผ่านการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ หรือตีพิมพ์บทความ วิจัยทางวิศวกรรมในวารสารนานาชาติ อย่างน้อย 1 บทความ
– หากมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรบรรยาย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถออกแบบและจัดทำเอกสารนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint หรือ Infographic ได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint) โปรแกรม Spreadsheet และ Internet ได้เป็นอย่างดี
– หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. นักบริหารการเงินการคลัง 1 อัตรา ประจำกองการเงินและบัญชี (กงบ.)
– ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
– วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี โดยต้องมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการบัญชีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี (นับประสบการณ์หลังจากวันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) และ 3 ปี สำหรับ ป.โท (นับประสบการณ์หลังจากวันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint) และ โปรแกรม SAP ได้เป็นอย่างดี
– หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

3. เจ้าหน้าที่การเงินการคลัง 1 อัตรา ประจำกองการเงินและบัญชี (กงบ.)
– ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
– วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี บัญชีการเงิน โดยต้องมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการบัญชีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีทักษะการใช้ดิจิทัลในการทำงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรม SAP ได้เป็นอย่างดี
– หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 2577 5388 หรือ 0 2577 4389 ท่านใดสนใจสมัครงานกับ วว. สามารถสมัครผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

1. ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น 4 อาคาร Admin เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

2. สมัครผ่าน Google Form โดยการสแกน QR Code หรือ https://forms.gle/eW3GxJ6fbStxvvu87

บัดนี้-5ม.ค.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: