หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว มข.รับสมัครผู้ประสานงานโครงการวิจัย วุฒิ ปวช.บัดนี้-23ธ.ค.65

 

หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการวิจัยศูนย์วิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนรวมสวัสดิการและประกันอุบัติเหตุเดือนละ 10,000 บาท

– วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 23 เดือนธันวาคม 2565)
– ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สมัครด้วยตนเองโดยยื่นใบสมัครได้ที่สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเรียนรวม ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางอีเมล ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครเป็นไฟลอิเล็กทรอนิกส์ มายังอีเมล์ [email protected] บัดนี้-23ธ.ค.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีฉาย เบอร์โทรศัพท์ 043-363588 ในวันและเวลาทำการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: