รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครนักวิชาการศึกษาพิเศษ ป.ตรี 30ก.ย.-12ต.ค.65

 

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ หน่วยงานโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ เวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

เปิดรับสมัคร 30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2565 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น 2 อาคาร ผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ตาม QR Code แนบท้ายประกาศ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วดำเนินการรวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้

1) ใบสมัคร
2) เอกสารและหลักฐานการสมัคร
3) หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

ส่งไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ 61 ซอยเทศบาล 19 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 วงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัคร” โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 และใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 12 ตุลาคม 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: