สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา (3- 7 มี.ค 57)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3- 7 มี.ค 57

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขา

2.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขา

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาตร์ มีวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง
4.ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

5.ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

6.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

7.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปวสบริหารธุรกิจ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://cpho.moph.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน / ดูคุณวุฒิในแต่ละตำแหน่งที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: