รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน15อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-30มิ.ย.65

 

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

  • 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6
  • 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจ
  • 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการขาย สาขาคอมพิวเตอร์
  • 4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการขาย สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอาหารและโภชนาการ
  • 5. พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • 6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6ในกรณีที่มี ประสบการณ์ด้านช่วยการพยาบาล หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริบาลผู้ป่วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.suratcancer.go.th และกรอก ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งสแกนเอกสารใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อส่งใบสมัครผ่าน ทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-30 มิถุนายน 2565 และส่งเอกสารฉบับจริง ทางไปรษณีย์ ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เลขที่ 431 หมู่ที่ 5 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: