เตรียมอุดมน้อมเกล้า รับสมัครธุรการ-จนท.โสตฯ-ตำแหน่งอื่นๆ บัดนี้-22เม.ย.65

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2565

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565

1. อัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ที่รับสมัคร
1.1 อัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
2) พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ดี และรวดเร็ว
3) มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micosoft Office (Word, excel, power point) และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
4) ใช้โปรแกรม Photo shop ออกแบบตกแต่งภาพได้ดี
5) มีความรู้ความสามารถในการรับส่ง E-mail
6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
7) มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
8) มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
9) สามารถทำงานล่วงเวลา หรือนอกราชการได้
10) มีประสบการณ์ทำงานทะเบียนวัดผลในโรงเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.2 อัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง งานประกันคุณภาพ กลุ่มบริหารวิชาการ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
2) พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ดี และรวดเร็ว
3) มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micosoft Office (Word, excel, power point) และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
4) ใช้โปรแกรม Photoshop ออกแบบตกแต่งภาพได้ดี
5) มีความรู้ความสามารถในการรับส่ง E-mail
6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
7) มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
8) มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
9) สามารถทำงานล่วงเวลา หรือนอกราชการได้

1.3 อัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) จบการศึกษา ปวส.-ปริญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ดี และรวดเร็ว
3) มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micosoft Office (Word, excel,power point) และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
4) มีความรู้ความสามารถในการรับส่ง E-mail
5) ใช้โปรแกรม Photoshop ออกแบบตกแต่งภาพได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้ควบคุมและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
7) มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
8) มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
9) สามารถทำงานล่วงเวลา หรือนอกราชการได้

1.4 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงหญิง กลุ่มบริหารทั่วไป 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
-ทำความสะอาดห้องพักครู
-ดูแลต้นไม้บนระเบียง
-ทำความสะอาดระเบียงหน้า-หลัง
2) ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ (ในช่วงปิดเทอม)
3) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4) สามารถทำงานล่วงเวลา หรือนอกราชการได้

1.5 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน – ช่างไฟฟ้า กลุ่มบริหารทั่วไป 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน
2) ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้ง ดัดแปลง บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
3) มีประสบการณ์ในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 3 – 5 ปี
4) จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
5) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานไฟฟ้าภายในอาคารเรียนของโรงเรียน
6) มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7) มีความรู้ความสามารถดำเนินการเรื่องงานสวน
8) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 8 – 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ อาคาร สำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล (ห้อง 1118) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

* โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เลขที่ 78 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์. 02-373-1473

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: