กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 578 อัตรา (บัดนี้ – 5 มี.ค.57)

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 578 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มี.ค.57

งานราชการ กองทัพอากาศ

ชุดติว DVD + คู่มือเตรียมสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร + ชั้นประทวน คลิกเลย

ตำแหน่งและอัตรที่เปิดรับ

บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 62 อัตรา
โดยมีวุฒิปริญญาตรี – โท ในสาขาวิชาที่กำหนด

บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 391 อัตรา
โดยมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 155 อัตรา (กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน)
โดยสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง http://job.rtaf.mi.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มี.ค.57

ค่าสมัครสอบ 350 (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มีนาคม 2557 (ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร)

เมื่อทำการชำระเงินแล้ว 5 วันทำการ (นับตั้งแต่วันชำระเงินที่ธนาคาร) ให้เข้าระบบรับสมัครอีกครั้ง โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบพร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สอบ โดยให้ใช้กระดาษ A4 สีขาว ในการพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ โดยให้นําบัตรประจําตัวสอบไปใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบคู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ส่วนใบสมัครให้มายื่
นภายหลังจากการประกาศชื่อผู้สอบผ่านรอบแรกพร้อมหลักฐาน ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัคร

ชุดติว DVD + คู่มือเตรียมสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร + ชั้นประทวน คลิกเลย

>> เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครส่วนกลางชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ที่นี้

อ่านรายละเอียดประกาศรับกองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: