สรุปรายละเอียด”ออมสิน” ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าน้ำท่วม กู้สูงสุดไม่เกิน 50,000

สรุปรายละเอียด “ธนาคารออมสิน” ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยลูกค้าประสบภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ กู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

จากกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ “ธนาคารออมสิน” จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาน้ำท่วมชายแดนภาคใต้ 

มุ่งเน้นช่วยเหลือ…พื้นที่ตามความหนักเบาของผลกระทบที่ประสบภัยพิบัติให้พักชำระหนี้ทันทีสูงสุด 3 เดือน…สำหรับพื้นที่ประสบภัยระดับความรุนแรงสูง

 พร้อมทั้งให้กู้ฉุกเฉิน “สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ”
– วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก
– อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-5 = 0.85% ต่อเดือน
– ปลอดชำระคืนเงิน 3 งวดแรก
– ระยะเวลาผ่อนชำระ 3-5 ปี
– กรณียื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือน นับแต่วันประกาศภัยพิบัติ / ประสบภัยพิบัติ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

“สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ”
– วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก
– อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2-3 = 3.00% ต่อปี
– อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี
– ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

“สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ”
– วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
– อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.50% ต่อปี
– อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR ต่อปี
– ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี
– ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/GSBpr74

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: