กรมการปกครอง รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา 20-22ต.ค.63

 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 15,000 บาท/เดือน ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาจากสถาบัน การศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง

ปฏิบัติงาน ณ กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 4 อาคารกรมการปกครอง ถนน อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ชั้น 5 กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 20 – 22 ตุลาคม 2563

1. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ
2. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครลูกจ้างฯ
3. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างใบรับรองแพทย์แนบท้าย

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: