เริ่ม18ธ.ค.นี้ กรมควบคุมมลพิษนำร่องงดใช้รถยนต์ส่วนตัวทุกวันพุธ ลดฝุ่นพิษ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลั่นของเป็นหน่วยงานตัวอย่างนำร่องผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมใจงดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการมาทำงานเพื่อ ลด PM2.5 ทุกวันพุธของสัปดาห์ เริ่มตั้ง 18 ธ.ค.นี้

วันที่ 16 ธ.ค.2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงอากาศหนาวเย็น ค่าฝุ่นจะเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็ก คนชราและผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย ในปีที่ผ่านมามีจำนวนวันที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐมช่วงสถานการณ์ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 – เมษายน 2562 มีจำนวน 59 วัน 49 วัน 44 วัน 24 วัน 21 วัน และ 33 วัน ตามลำดับซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากยานพาหนะ

กล่าวว่า รัฐบาลโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้วางแผนพัฒนามาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 ภายในปี 2564 และ 2565 และปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่เทียบเท่ายูโร 5 ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566 และบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลทำให้ค่ามลพิษลดน้อยลง พร้อมรัฐได้เร่งระบบคมนาคมขนส่งรถไฟฟ้าครอบคลุมเมืองหลัก จะทำให้ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศลดน้อยลง แต่ในขณะที่ปัจจุบัน การขนส่งสาธารณะดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบกับเมื่อมีสภาพความกดอากาศต่ำทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองเกิดการสะสม

“นายกฯ ได้ขอความร่วมมือให้พวกเราทุกคนเริ่มต้นแก้ไขปัญหา ลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ตัวเราก่อน คือ เราทุกคนต้องช่วยกันลดการระบายมลพิษจากรถยนต์ ลดการใช้ยานพาหนะ คพ.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแล เสนอแนะรวมทั้งการวางมาตรการ ในการจัดการมลพิษ เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าว และผลกระทบต่อประชาชนจึงขอเป็นหน่วยงานในการร่วมแก้ไขปัญหาโดยการเริ่มที่ตัวเราก่อน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมใจ “งดใช้รถ ยนต์ส่วนบุคคล มาทำงาน เพื่อ ลด PM2.5 ” โดยงดใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมาทำงาน ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 18 ธันวาคม เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะกลับสู่ภาวะปกติ” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าว

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ประจำวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:00 น. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 29 – 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก/ลบ.ม.) เกินมาตรฐาน 10สถานี ที่บริเวณ ริมถนนตรีมิตร วงเวียนโอเดียน์ เขตสัมพันธวงศ์,ริมถนนพระรามที่ 4 หน้าสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน,ริมถนนพระราม 3-เจริญกรุง เขตบางคอแหลม,ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน,ริมถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ,แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ,แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่,ริมถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร, และ ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร

ข่าวจาก workpointnews

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: