กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ ป.ตรี สมัครไปรษณีย์บัดนี้-26มิ.ย.62

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ เงินเดือน 18,000 บาท

  1. ป.ตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถพูด อ่าน เขียน แปล ติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
  3. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Dreamwaver และเขียน HTML ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจ สามารถสืบค้น ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจในระดับเบื้องต้นได้
  5. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
  6. หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-26 มิ.ย.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: