คณะศิลปศาสตร์ มธ. รับสมัครอาจารย์ รัสเซียศึกษา วุฒิ ป.เอก บัดนี้-28ม.ค.62

 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ตําแหน่ง อาจารย์ ประจําโครงการรัสเซียศึกษา จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านภาษารัสเซีย การสอนภาษารัสเซียเป็นภาษาต่างประเทศ การแปลและภาษาศาสตร์
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามวันและเวลาราชการ โทร. 02-696-5207 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: