สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 17 ก.ย.56)

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา (บัดนี้ – 17 ก.ย.56)

สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

 

ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :     12240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติ
2. งานทะเบียนเอกสาร รวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร และจดบันทึกรายงานการประชุม
3. ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ งานพิมพ์เอกสารราชการและบันทึกข้อมูล
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

โทร 0 4481 2117,04481 2350

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ ในวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ