อบต.หนองเหล่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 

Advertisement

สอบท้องถิ่น
Advertisement


loading...อบต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556

อบต.หนองเหล่า สมัครงาน ตำแหน่งที่รับสมัคสอบแข่งขัน 1.1 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 (1) ช่างโยธา 1-3/4 จานวน 1 อัตรา 1.2 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 (1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 จานวน 1 อัตรา (2) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 จานวน 1 อัตรา (3) เจ้าพนักงานการประปา 2-4/5 จานวน 1 อัตรา 1.3 ตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (1) บุคลากร 3-5/6ว จานวน 1 อัตรา (2) นักวิชาการเกษตร 3-5/6ว จานวน 1 อัตรา (3) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5/6ว จานวน 1 อัตรา วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 ถึง วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล่า ดูรายละเอียดได้ที่ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเหล่า อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.nonglao.co.th หรือสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี หรือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดหรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 045 – 409199 หรือ 088 - 3450883

>>> ดาวโหลด เอกสารประกาศรับสมัครงาน อบต.หนองเหล่า<<<Advertisement


loading...

แสดงความเห็น


loading...เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง